ZARZĄDZANIE

welcome home BROKER NIERUCHOMOŚCI jest firmą oferującą usługi z zakresu licencjonowanego zarządzania nieruchomościami. Nad każdym powierzonym mieszkaniem pracujemy wraz z wykwalifikowanym zarządcą nieruchomości, działającym na podstawie państwowej licencji nr 24440, dzięki czemu nasi klienci mogą mieć pewność, że zapewnimy im usługi o najwyższym standardzie.

CO OFERUJEMY?

 • Informowanie każdego z właścicieli lokali o sprawach bieżących, dotyczących nieruchomości, jak i aktualnych rozliczeniach
 • Konserwację nieruchomości wspólnej i jego wyposażenia oraz utrzymywanie porządku i czystości pomieszczeń należących do wspólnego użytku
 • Kontakt z placówkami administracyjnymi oraz sporządzanie pism urzędowych
 • Kontrola stanu prawnego i rzeczywistego nieruchomości, wykazu lokali, ich właścicieli, ocena wszelkiej dokumentacji
 • Nadzór wspólnoty pod względem stanu technicznego
 • Naprawa awarii, jak i pełna dyspozycyjność w przypadku nagłych przypadków 
 • Odpowiednia organizacja zadań w celu utrzymania porządku i czystości pomieszczeń przeznaczonych do użytku wspólnego
 • Organizację obowiązkowych przeglądów budowlanych
 • Organizację zebrać właścicieli lokali oraz prowadzenie na nich negocjacji w sprawach dotyczących nieruchomości wspólnej
 • Pilnowanie terminowego dokonywania obowiązkowych opłat publiczno-prawnych – w innym wypadku – przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • Porządkowanie i przeprowadzenie procedur formalnych związanych z powstaniem Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Prezentacja właścicielom planów zarządzania daną nieruchomością
 • Prowadzenie wszelkich negocjacji
 • Prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z nieruchomością wspólną
 • Przedstawienie nowego projektu planu gospodarczego oraz uchwał
 • Przestrzeganie zobowiązań dotrzymanych przez gwarantów, m.in. naprawa zniszczonego mienia objętego gwarancją
 • Realizację spraw niezakończonych na dzień przekazania nieruchomości
 • Sporządzanie odpowiednich umów
 • Sporządzanie rozliczeń za dodatkowe usługi wykonywane w pomieszczeniach wspólnotowych
 • Sporządzanie sprawozdania oraz jego prezentacja każdemu z właścicieli nieruchomości
 • Systematyczne informowanie właścicieli lokali o postanowieniach Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Wgląd do dokumentacji nieruchomości i Wspólnoty Mieszkaniowej, wraz z cyklicznymi sprawozdaniami z naszej pracy
 • Zarządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami właścicieli

język polskijęzyk angielskifacebookyoutubeblog