ubezpieczenia

Ubezpieczenie stoi w parze z Kredytem Hipotecznym. Wynika to z faktu, że Kredytodawca (Bank) żąda zabezpieczenia posiadanego majątku przed skutkami niechcianych zdarzeń. My to rozumiemy, dlatego rozpoczęliśmy współpracę z firmą PZU S.A., oferując następujące rodzaje ubezpieczeń:

  • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Ubezpieczenie na wypadek choroby i trwałego inwalidztwa
  • Ubezpieczenie na wypadek utraty wartości nieruchomości
  • Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
  • Ubezpieczenia na życia kredytobiorcy
  • Ubezpieczenie od utraty pracy

W celu poznania szczegółowej oferty, zachęcamy do kontaktu z naszym biurem i umówienie spotkania z Agentem ubezpieczeniowy firmy PZU S.A.

język polskijęzyk angielskifacebookyoutubeblog